Ciekawe Badania
Skip to content Skip to navigation
 
1.
2.
3.
4.

Zdrowe osoby | powyżej 12 LAT

Zdrowe osoby | powyżej 12 LAT
Zdrowe osoby | powyżej 12 LAT
opis

 

WSTRZYMANA REKRUTACJA

 


 

Zapraszamy do udziału w nowym badaniu klinicznym. Badanie oceni potencjalne leczenie zapobiegające zakażeniu COVID-19. Badanie nie dotyczy szczepionek. Szczepionki są jednym ze sposobów zapobiegania COVID-19, ale mogą nie być odpowiednie lub dostępne dla każdego. W ramach tego badania poszukuje się innych potencjalnych sposobów zapobiegania COVID-19. 

 

Badanie EVADE jest prowadzone w celu sprawdzenia, czy badany lek o nazwie ADG20 może bezpiecznie pomóc w zapobieganiu rozwojowi COVID-19 u dorosłych (≥18 lat) i młodzieży (12 do <18 lat).

 

Kto może wziąć udział?

W badaniu wezmą udział dwie grupy:

 • Grupa A: Osoby, które niedawno miały kontakt z osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność COVID-19, co oznacza, że znajdowały się w odległości 2 metrów od tej osoby przez co najmniej 15 minut, oraz żadna z tych osób nie miała założonej maski
 • Grupa B: Osoby z wysokim ryzykiem zakażenia COVID-19 (ze względu na pracę, sytuację mieszkaniową lub styl życia)

 

W badaniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 12 lat i nie otrzymały szczepionki przeciw COVID-19. 

 

Jaki jest przebieg badania?

Badanie potrwa około 14 miesięcy. Jest ono podzielone na 3 części:

 

W przypadku grupy A:

 • Jeżeli miał/a Pan/Pani kontakt z osobą, u której wykonano test w kierunku zakażenia COVID-19 w ciągu ostatnich 5 dni i wynik tego testu w kierunku COVID-19 był dodatni, wówczas wizyta przesiewowa odbędzie się w ciągu 5 dni poprzedzających główny okres badania.
 •  Okres leczenia trwający 1 miesiąc, podczas którego lek badany lub placebo są podawane w dniu 1 tego okresu. Wizyta przesiewowa i wizyta w dniu 1 (w głównym okresiebadania) mogą zostać połączone i mogą odbyć się w tym samym dniu.
 • Okres obserwacji kontrolnej trwający 5 miesięcy.
 • Dodatkowy 8-miesięczny okres obserwacji długotrwałej.

 

W przypadku grupy B:

 • Wizyta przesiewowa, która odbędzie się w okresie do 14 dni przed głównym okresem badania.
 • Okres leczenia trwający 6 miesięcy, podczas którego badany lek lub placebo będą podawane w dniu 1 tego okresu.
 • Dodatkowy 8-miesięczny okres obserwacji długotrwałej.

 

Zapraszamy do kontaktu

800 170 370 (bezpłatna infolinia)

22 572 5959 lub 22 572 5911

 

Gdzie odbędzie się badanie?

Badanie odbędzie się w Ośrodku MTZ Clinical Research w Warszawie

przy ul. Pawińskiego 5 na Ochocie. 

 

Rekompensata

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na wizyty oraz rekompensatę za utracone zarobki z powodu czasu spędzonego poza pracą na wizytach w klinice. 

Zapraszamy do udziału w nowym badaniu klinicznym. Badanie oceni potencjalne leczenie zapobiegające zakażeniu COVID-19. Badanie nie dotyczy szczepionek. Szczepionki są jednym ze sposobów zapobiegania COVID-19, ale mogą nie być odpowiednie lub dostępne dla każdego. W ramach tego badania poszukuje się innych potencjalnych sposobów zapobiegania COVID-19. 

 

Badanie EVADE jest prowadzone w celu sprawdzenia, czy badany lek o nazwie ADG20 może bezpiecznie pomóc w zapobieganiu rozwojowi COVID-19 u dorosłych (≥18 lat) i młodzieży (12 do <18 lat).

 

Kto może wziąć udział?

W badaniu wezmą udział dwie grupy:

 • Grupa A: Osoby, które niedawno miały kontakt z osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność COVID-19, co oznacza, że znajdowały się w odległości 2 metrów od tej osoby przez co najmniej 15 minut, oraz żadna z tych osób nie miała założonej maski
 • Grupa B: Osoby z wysokim ryzykiem zakażenia COVID-19 (ze względu na pracę, sytuację mieszkaniową lub styl życia)

 

W badaniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 12 lat i nie otrzymały szczepionki przeciw COVID-19. 

 

Jaki jest przebieg badania?

Badanie potrwa około 14 miesięcy. Jest ono podzielone na 3 części:

 

W przypadku grupy A:

 • Jeżeli miał/a Pan/Pani kontakt z osobą, u której wykonano test w kierunku zakażenia COVID-19 w ciągu ostatnich 5 dni i wynik tego testu w kierunku COVID-19 był dodatni, wówczas wizyta przesiewowa odbędzie się w ciągu 5 dni poprzedzających główny okres badania.
 •  Okres leczenia trwający 1 miesiąc, podczas którego lek badany lub placebo są podawane w dniu 1 tego okresu. Wizyta przesiewowa i wizyta w dniu 1 (w głównym okresiebadania) mogą zostać połączone i mogą odbyć się w tym samym dniu.
 • Okres obserwacji kontrolnej trwający 5 miesięcy.
 • Dodatkowy 8-miesięczny okres obserwacji długotrwałej.

 

W przypadku grupy B:

 • Wizyta przesiewowa, która odbędzie się w okresie do 14 dni przed głównym okresem badania.
 • Okres leczenia trwający 6 miesięcy, podczas którego badany lek lub placebo będą podawane w dniu 1 tego okresu.
 • Dodatkowy 8-miesięczny okres obserwacji długotrwałej.

 

Zapraszamy do kontaktu

800 170 370 (bezpłatna infolinia)

22 572 5959 lub 22 572 5911

 

Gdzie odbędzie się badanie?

Badanie odbędzie się w Ośrodku MTZ Clinical Research w Warszawie

przy ul. Pawińskiego 5 na Ochocie. 

 

Rekompensata

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na wizyty oraz rekompensatę za utracone zarobki z powodu czasu spędzonego poza pracą na wizytach w klinice.