Ciekawe Badania
Skip to content Skip to navigation
 
1.
2.
3.
4.

Lista aktualnie prowadzonych badań

Lista aktualnie prowadzonych badań
opis
zalecenia żywieniowe
zgłoś się
 
Lista aktualnie prowadzonych badań
opis
zalecenia żywieniowe
zgłoś się
 
 • Szpiczak mnogi - Faza III 

Randomizowane, kontrolowane za pomocą placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3fazy 3 oceniające leczenie podtrzymujące podawanym doustnie iksazomibem u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnnogim po leczeniu wstępnym, którzy nie zostali poddani przeszczepowi komórek macierzystych.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02312258?term=C16021&recrs=ab&rank=1

 

 • Szpiczak mnogi - Faza II

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 2, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność trzech różnych schematów leczenia doustnym panobinostatem w skojarzeniu z podawanym podskórnie bortezomibem i doustnym deksametazonem, u pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego ze wznową lub wznową/opornością choroby, którzy otrzymywali wcześniej leki immunomodulujące.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02654990?term=CLBH589D2222&rank=1

 

 • Rak trzustki - Faza III

Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania wyciągu z jemioły w paliatywnej terapii pacjentów z rakiem trzustki (PALM-Pan).

 

 • Chłoniak z komórek płaszcza - Faza III

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III mające na celu ocenę stosowania bendamustyny i rytuksymabu (schemat BR) w porównaniu z bendamustyną i rytuksymabem w skojarzeniu z akalabrutynibem (ACP 196) u uczestników z dotychczas nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza.

 

 • Chłoniak Non-Hodgkin - Faza I

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02106091?term=AFM11-101&rank=1

 

 • Zespoły mielodysplastyczne - Faza II

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa produktu CC-486 (doustna azacytydyna) podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu z durwalumabem (MEDI4736) pacjentom z zespołami mielodysplastycznymi, u których nie uzyskano obiektywnej odpowiedzi na leczeni azacytydyną w postaci do wstrzykiwania lub decytabiną. 

 

 • Zespoły mielodysplastyczne - Faza II​I

Międzynarodowe badanie kliniczne fazy III, prowadzone z randomizacją i grupą kontrolną, porównujące działanie rygosertybu do działania schematu leczenia wybranego przez lekarza, u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi po zakończonej niepowodzeniem terapii lekiem hipometylującym.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02562443?term=04-30&rank=2

 

 • Ostra białaczka szpikowa - Faza III

Wieloośrodkowe podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające inhibitor receptora FLT3 gilterytynib podawany w terapii podtrzymującej po allogenicznej transplantacji u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją receptora FLT3/ITD.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02997202?term=2215-CL-0304&rank=1

 

 • Ostra białaczka szpikowa - Faza III

Wieloośrodkowe podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające inhibitor receptora FLT3 gilterytynib (ASP2215) podawany w terapii podtrzymującej po uzyskaniu pierwszej całkowitej remisji po terapii indukującej/konsolidującej u chorych na ostrą białaczkę szpikową z mutacją receptora FLT3/ITD

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02927262?term=2215-CL-0302&rank=1

 

 • Zakażenie wirusem cytomegalii - Faza III

Wieloośrodkowe, radnomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie maskowane badanie kliniczne fazy 3 z aktywną kontrolą, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania maribawiru w porównaniudo walgancyklowiru w leczeniu zakażeń cytomegalowirusem (CMV) u biorców przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych

 

 • Małopłytkowość samoistna - Faza II

Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy II oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność preparatu UCB7665 podawanego w kilku dawkach u chorych na pierwotną  małopłytkowość immunologiczną.

 • Szpiczak mnogi - Faza III 

Randomizowane, kontrolowane za pomocą placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3fazy 3 oceniające leczenie podtrzymujące podawanym doustnie iksazomibem u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnnogim po leczeniu wstępnym, którzy nie zostali poddani przeszczepowi komórek macierzystych.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02312258?term=C16021&recrs=ab&rank=1

 

 • Szpiczak mnogi - Faza II

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 2, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność trzech różnych schematów leczenia doustnym panobinostatem w skojarzeniu z podawanym podskórnie bortezomibem i doustnym deksametazonem, u pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego ze wznową lub wznową/opornością choroby, którzy otrzymywali wcześniej leki immunomodulujące.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02654990?term=CLBH589D2222&rank=1

 

 • Rak trzustki - Faza III

Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania wyciągu z jemioły w paliatywnej terapii pacjentów z rakiem trzustki (PALM-Pan).

 

 • Chłoniak z komórek płaszcza - Faza III

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III mające na celu ocenę stosowania bendamustyny i rytuksymabu (schemat BR) w porównaniu z bendamustyną i rytuksymabem w skojarzeniu z akalabrutynibem (ACP 196) u uczestników z dotychczas nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza.

 

 • Chłoniak Non-Hodgkin - Faza I

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02106091?term=AFM11-101&rank=1

 

 • Zespoły mielodysplastyczne - Faza II

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa produktu CC-486 (doustna azacytydyna) podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu z durwalumabem (MEDI4736) pacjentom z zespołami mielodysplastycznymi, u których nie uzyskano obiektywnej odpowiedzi na leczeni azacytydyną w postaci do wstrzykiwania lub decytabiną. 

 

 • Zespoły mielodysplastyczne - Faza II​I

Międzynarodowe badanie kliniczne fazy III, prowadzone z randomizacją i grupą kontrolną, porównujące działanie rygosertybu do działania schematu leczenia wybranego przez lekarza, u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi po zakończonej niepowodzeniem terapii lekiem hipometylującym.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02562443?term=04-30&rank=2

 

 • Ostra białaczka szpikowa - Faza III

Wieloośrodkowe podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające inhibitor receptora FLT3 gilterytynib podawany w terapii podtrzymującej po allogenicznej transplantacji u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją receptora FLT3/ITD.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02997202?term=2215-CL-0304&rank=1

 

 • Ostra białaczka szpikowa - Faza III

Wieloośrodkowe podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające inhibitor receptora FLT3 gilterytynib (ASP2215) podawany w terapii podtrzymującej po uzyskaniu pierwszej całkowitej remisji po terapii indukującej/konsolidującej u chorych na ostrą białaczkę szpikową z mutacją receptora FLT3/ITD

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02927262?term=2215-CL-0302&rank=1

 

 • Zakażenie wirusem cytomegalii - Faza III

Wieloośrodkowe, radnomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie maskowane badanie kliniczne fazy 3 z aktywną kontrolą, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania maribawiru w porównaniudo walgancyklowiru w leczeniu zakażeń cytomegalowirusem (CMV) u biorców przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych

 

 • Małopłytkowość samoistna - Faza II

Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy II oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność preparatu UCB7665 podawanego w kilku dawkach u chorych na pierwotną  małopłytkowość immunologiczną.

 

 • Szpiczak mnogi - Faza III

Randomizowane, kontrolowane za pomocą placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3fazy 3 oceniające leczenie podtrzymujące podawanym doustnie iksazomibem u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnnogim po leczeniu wstępnym, którzy nie zostali poddani przeszczepowi komórek macierzystych.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02312258?term=C16021&recrs=ab&rank=1

 

 • Szpiczak mnogi - Faza II

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 2, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność trzech różnych schematów leczenia doustnym panobinostatem w skojarzeniu z podawanym podskórnie bortezomibem i doustnym deksametazonem, u pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego ze wznową lub wznową/opornością choroby, którzy otrzymywali wcześniej leki immunomodulujące.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02654990?term=CLBH589D2222&rank=1

 

 • Rak trzustki - Faza III

Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania wyciągu z jemioły w paliatywnej terapii pacjentów z rakiem trzustki (PALM-Pan).

 

 • Zespoły mielodysplastyczne - Faza III

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania doustnej azacytydyny i najlepszej opieki wspomagającej w porównaniu do placebo i najlepszej opieki wspomagającej u pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji czerwonych krwinek oraz małopłytkowością wywołaną zespołami mielodysplastycznymi o niższym ryzyku według Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego (International Prognostic Scoring System, IPSS).

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01566695?term=AZA-MDS-003&rank=1

 

 • Chłoniak rozlany z dużychkomórek B - Faza I/II

Badanie Fazy IB/II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania obinutuzumabu w skojarzeniu z atezolizumabem i polatuzumabem vedotin u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem grudkowym lub chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02729896?term=BO29561&rank=1

 

 • Chłoniak z komórek płaszcza - Faza III

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III mające na celu ocenę stosowania bendamustyny i rytuksymabu (schemat BR) w porównaniu z bendamustyną i rytuksymabem w skojarzeniu z akalabrutynibem (ACP 196) u uczestników z dotychczas nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza.

 

 • Chłoniak Non-Hodgkin - Faza I

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02106091?term=AFM11-101&rank=1

 

 • Zespoły mielodysplastyczne - Faza II

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa produktu CC-486 (doustna azacytydyna) podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu z durwalumabem (MEDI4736) pacjentom z zespołami mielodysplastycznymi, u których nie uzyskano obiektywnej odpowiedzi na leczeni azacytydyną w postaci do wstrzykiwania lub decytabiną. 

 

 • Zespoły mielodysplastyczne - Faza II​I

Międzynarodowe badanie kliniczne fazy III, prowadzone z randomizacją i grupą kontrolną, porównujące działanie rygosertybu do działania schematu leczenia wybranego przez lekarza, u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi po zakończonej niepowodzeniem terapii lekiem hipometylującym.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02562443?term=04-30&rank=2

 

 • Ostra białaczka szpikowa​ - Faza III

Wieloośrodkowe podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające inhibitor receptora FLT3 gilterytynib podawany w terapii podtrzymującej po allogenicznej transplantacji u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją receptora FLT3/ITD.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02927262?term=2215-CL-0302&rank=1

 

 • Ostra białaczka szpikowa - Faza III

Wieloośrodkowe podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające inhibitor receptora FLT3 gilterytynib podawany w terapii podtrzymującej po allogenicznej transplantacji u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją receptora FLT3/ITD.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02997202?term=2215-CL-0304&rank=1