Ciekawe Badania
RZS - Reumatoidalne Zapalenie Stawów
Skip to content Skip to navigation
 
1.
2.
3.
4.

Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Reumatoidalne Zapalenie Stawów
opis
zgłoś się
 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów
opis
zgłoś się
 

Jeśli chorujesz na Reumatoidalne Zapalenie Stawów i zastosowane u Ciebie leczenie metotreksatem nie wykazuje wystarczającej odpowiedzi - badanie kliniczne może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem!

 

Informacje o badaniu:

 

Badanie obejmuje 580 Pacjentów ze zdiagnozowanym Reumatoidalnym Zapalaniem Stawów (RZS) o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Głównym celem badania jest porównanie skuteczności monoterapii tofacitinibem MR w dawce 11 mg z tofacitinibem MR 11 mg w skojarzeniu z dalszym podawaniem metotreksatu, co zostanie określone na podstawie zmiany wyniku oceny stopnia aktywności choroby.

 

Badanie będzie przeprowadzone w doświadczonym Badawczym Ośrodku Klinicznym MTZ Clinical Research w Warszawie (www.mtz-clinical.pl).

 

Schemat badania przewiduje:

 

 • spotkanie informacyjne, podczas którego lekarz - Badacz przedstawi założenia badania, szczegółowy plan oraz potencjalne korzyści i ryzko związane z udziałem
 • wizytę kwalifikacyjną, której wyniki pozwolą określić Badaczowi, kto kwalifikuje się do udziału w badaniu. W trakcie tej wizyty zostaną wykonane: badanie fizykalne, pomiar parametrów życiowych (tętno, ciśnienie), elektrokardiogram (EKG), zdjęcie klatki piersiowej (RTG), pobrana będzie próbka krwi i moczu, przeprowadzony będzie wywiad medyczny oraz wypełniony zostanie kwestionariusz oceny bólu.
 • wizyty w Ośrodku - osoby, które zakwalifikują się do udziału w badaniu, wezmą udział w 6 wizytach w Ośrodku w przeciągu 12 miesięcy. W trakcie każdej wizyty zostanie podany lek, przeprowadzony będzie wywiad medyczny oraz pomiar parametrów życiowych, pobrana będzie próbka krwi i moczu oraz wypełniony zostanie kwestionariusz oceny bólu.

 

Całodobowo będzie możliwy kontakt z lekarzem prowadzącym badanie.

 

Kto może wziąć udział w badaniu ?

 

W badaniu mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 18 lat
 • mają zdiagnozowany (udokumentowany) RZS
 • w przeszłości przyjmowały doustnie metotreksat przynajmniej 4 miesiące bez przerwy z suplementacją kwasu foliowego
 • mają co najmniej 4 bolesne stawy przy ruchu i co najmniej 4 opuchnięte stawy

 

Za udział w badaniu uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Czynności związane z badaniem, badany lek oraz konsultacje lekarskie są bezpłatne. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie kopie wyników przeprowadzonych badań,

a koszty dojazdu zostaną zwrócone.

 

Zachęcamy do zadawania pytań i zapraszamy.

MTZ Clinical Research Sp. z o.o.

800 170 370 (bezpłatna infolinia)

+48 22 572 59 11

katarzyna.sadkowska@mtz-clinical.pl

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w badaniu kliknij “zgłoś się” i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Jeśli chorujesz na Reumatoidalne Zapalenie Stawów i zastosowane u Ciebie leczenie metotreksatem nie wykazuje wystarczającej odpowiedzi - badanie kliniczne może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem!

 

Informacje o badaniu:

 

Badanie obejmuje 580 Pacjentów ze zdiagnozowanym Reumatoidalnym Zapalaniem Stawów (RZS) o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Głównym celem badania jest porównanie skuteczności monoterapii tofacitinibem MR w dawce 11 mg z tofacitinibem MR 11 mg w skojarzeniu z dalszym podawaniem metotreksatu, co zostanie określone na podstawie zmiany wyniku oceny stopnia aktywności choroby.

 

Badanie będzie przeprowadzone w doświadczonym Badawczym Ośrodku Klinicznym MTZ Clinical Research w Warszawie (www.mtz-clinical.pl).

 

Schemat badania przewiduje:

 

 • spotkanie informacyjne, podczas którego lekarz - Badacz przedstawi założenia badania, szczegółowy plan oraz potencjalne korzyści i ryzko związane z udziałem
 • wizytę kwalifikacyjną, której wyniki pozwolą określić Badaczowi, kto kwalifikuje się do udziału w badaniu. W trakcie tej wizyty zostaną wykonane: badanie fizykalne, pomiar parametrów życiowych (tętno, ciśnienie), elektrokardiogram (EKG), zdjęcie klatki piersiowej (RTG), pobrana będzie próbka krwi i moczu, przeprowadzony będzie wywiad medyczny oraz wypełniony zostanie kwestionariusz oceny bólu.
 • wizyty w Ośrodku - osoby, które zakwalifikują się do udziału w badaniu, wezmą udział w 6 wizytach w Ośrodku w przeciągu 12 miesięcy. W trakcie każdej wizyty zostanie podany lek, przeprowadzony będzie wywiad medyczny oraz pomiar parametrów życiowych, pobrana będzie próbka krwi i moczu oraz wypełniony zostanie kwestionariusz oceny bólu.

 

Całodobowo będzie możliwy kontakt z lekarzem prowadzącym badanie.

 

Kto może wziąć udział w badaniu ?

 

W badaniu mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 18 lat
 • mają zdiagnozowany (udokumentowany) RZS
 • w przeszłości przyjmowały doustnie metotreksat przynajmniej 4 miesiące bez przerwy z suplementacją kwasu foliowego
 • mają co najmniej 4 bolesne stawy przy ruchu i co najmniej 4 opuchnięte stawy

 

Za udział w badaniu uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Czynności związane z badaniem, badany lek oraz konsultacje lekarskie są bezpłatne. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie kopie wyników przeprowadzonych badań,

a koszty dojazdu zostaną zwrócone.

 

Zachęcamy do zadawania pytań i zapraszamy.

MTZ Clinical Research Sp. z o.o.

800 170 370 (bezpłatna infolinia)

+48 22 572 59 11

katarzyna.sadkowska@mtz-clinical.pl

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w badaniu kliknij “zgłoś się” i wypełnij formularz zgłoszeniowy.